RuudKuyf.com is in te huren of in opdracht als onderaannemer voor al wat met grondverzet te maken heeft, met of zonder kraan. Als kraanmachinist op een door de hoofdaannemer beschikbaar gestelde kraan en dan alle werkzaamheden in de ruimste zin van de opdracht.

grondwerk kl