Online bestellen

26 mrt 2020 Nieuws

Het is nu mogelijk om uw container online te bestellen in onze webshop!

Delen mag...

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Van Afval Naar Grondstof

Zie: Brief tweede kamer

Wat is restafval?
In theorie bestaat restafval uit al het afval dat niet gerecycled kan worden. Maar in de praktijk bestaat restafval nog voor een groot deel uit recyclebare grondstoffen, zoals folie, karton en hout. De overheid heeft richtlijnen opgesteld voor bedrijven voor het scheiden van afvalstromen. Deze richtlijnen worden helaas soms niet nageleefd.

Waarom worden de stort- en verbrandingsbelasting ingevoerd?
Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wil de afvalstoffenbelasting invoeren in het kader van het VANG- beleid. Met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) wil de overheid de overgang naar een 100% circulaire economie stimuleren. De afvalstoffenbelasting moet bedrijven en gemeenten aansporen om afval aan de bron te scheiden. De doelstelling is om binnen tien jaar de hoeveelheid huishoudelijk- en bedrijfsmatig afval dat verbrand of gestort wordt te halveren. Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat recyclebare grondstoffen verloren gaan.

Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf?
Het afvoeren van gemengd afval wordt gemiddeld 10 tot 20% duurder. De enige oplossing om te besparen op afvalkosten vanaf 1 januari 2015 is meer afvalscheiding door een beter afvalbeleid. Dit betekent dus dat restafval zoveel mogelijk gescheiden moet worden in mono stromen. Hierdoor zal de inhoud van de restafvalcontainer aanzienlijk afnemen. Minder kilo’s restafval resulteert in een besparing op de afvalkosten. Bijkomend voordeel is dat afvalscheiding een vergroenend effect heeft. Gescheiden afvalstoffen worden immers niet verbrand of gestort en worden daarom gerecycled.

Maximale afvalscheiding op basis van de Ladder van Lansink.
Met de ingevoerde belastingmaatregel wil de overheid afvalscheiding stimuleren. zowel de Tweede Kamer als de Europese Commissie streven naar maximale afvalscheiding. Het beleid is onder andere gebaseerd op de afvalhierarchie van Ad Lansink, oud-lid van de Tweede Kamer, genaamd de Ladder van Lansink. Volgens Lansink is de ladder essentieel op de weg naar een kringloopeconomie of circulaire economie.

De ladder van Lansink. (VANG)
ladder van lansink

Preventie en hergebruik
Door afvalscheiding wordt inzichtelijk gemaakt welke grondstoffen binnen uw bedrijf worden verspild bij het restafval. Door het afval aan de bron te scheiden kunt u op uw huidige afvalkosten besparen.

Zie: Brief tweede kamer

Kuijf Milieudiensten B.V.

Transportweg 44
2421 LS Nieuwkoop
Nederland
T 0172 755 950

info @ kuijfbv.nl
KvK: 60794674